Сурогатне материнство в Україні дозволено

Сучасна медична наука і законодавство України створили можливість шляхом сурогатного материнства дати подружжям відчути радість батьківства через застосування допоміжних репродуктивних технологій. Цим користуються як громадяни України, так і іноземці через заборону такої процедури в своїй країні.

 

Законодавчою базою для оформлення таких відносин є ч. 7 ст. 281 Цивільного кодексу України, статті 123, 136 Сімейного кодексу України. Детально процедура сурогатного материнства регулюється Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні від 09 вересня 2013 № 787 та іншими підзаконними актами в сфері медицини.

 

Договір про сурогатне материнство - Астарта

Особливості договору про сурогатне материнство

Після відповідних медичних обстежень досягнення згоди між сурогатною матір’ю та подружжям укладається договір про сурогатне материнство. Типового договору, що регулює ці відносини, законодавством України не встановлено. За своєю формою найбільше даний договір підпадає під ознаки договору про надання послуг, однак з низкою юридичних нюансів сімейного права. Поняття «договір про сурогатне материнство» є збірним через відсутність такої назви договору в Цивільному кодексі України, а тому на практиці зустрічаються і інші прийнятні назви, які по суті регулюють дані правовідносини.

 

Нотаріально завірена копія договору про сурогатне материнство входить до переліку документів, необхідних для застосування процедури сурогатного материнства згідно пункту 6.1 Порядку. Нотаріальне посвідчення самого договору не вимагається.

Визначальною відмінністю цього від інших роду правочинів є те, що він має виправданий ризиковий характер і спрямований не на гарантоване, а лише на можливе досягнення результату медичного втручання.

 

Професійний юридичний супровід застосування допоміжних репродуктивних технологій

Адвокати Astarta мають колосальний досвід складення договорів про сурогатне материнство і запевняють, що кожен такий договір обов’язково складається  індивідуально для кожного випадку. Письмовий договір повинен враховувати всі справедливі побажання сторін, матеріальні, моральні, часові аспекти, випадки форс-мажорних обставин: викидень, народження неживої дитини, припинення шлюбу подружжя, смерть одного з них чи обох під час вагітності сурогатної матері, народження двох чи більше дітей, народження хворої дитини тощо.

 

Відсутність типового договору означає, що він має врахувати всі очевидні та приховані ризики суперечностей, містити відображення інтересів обох сторін, а також дитини. Передбачити в договорі всі ці деталі, що мають юридичне значення може лише адвокат, який має спеціалізацію у даній вузькій сфері медичного права.

 

Договір про сурогатне материнство укладається не з формальною метою, а є обов’язковим первинним етапом процедури застосування допоміжних репродуктивних технологій, який визначає права та обов’язки майбутніх батьків та сурогатної матері, а також в глобальному значенні майбутнє ще ненародженої дитини.

 

Юридична фірма Astarta в Києві за помірну вартість спеціалізується на складанні договорів про сурогатне материнство як окремо, так і в комплексі правового супроводу процедури сурогатного материнства як зі сторони подружжя, так і зі сторони сурогатної матері.