Зі смертю фізичної особи (спадкодавця) відбувається припинення правоздатності й відкривається спадщина. Законодавством України закріплені можливості прийняття спадщини відповідними особами (спадкоємцями) двома шляхами:

 1. Вчинення фактичних дій по управлінню/ володінню спадковим майном.
 2. Подання заяви нотаріусу за місцем проживання спадкодавця до смерті.

 

Вимоги закону щодо спадкування в нашій країні об’єднуються в окремий цивільно-правовий інститут «Спадкове право» – книга шоста Цивільного кодексу України (ЦКУ). Безпосередньо формулювання поняття «прийняття спадщини» міститься в ст. 1268 ЦКУ. Йдеться про можливості спадкування як за заповітом, так і за законом. Особливості цих правових процедур врегульовуються іншими статтями кодексу.

 

Далеко не завжди процес спадкування проходить в запланованому порядку і без ускладнень. Іноді незнання особою своїх прав і обов’язків, суперечності з іншими особами призводять до загрози втрати спадщини.

 

Фахівці юридичної фірми Astarta готові прийти на допомогу на будь-якому етапі оформлення спадщини. Доречна правова порада в багатьох випадках допомагає уникнути затяжної судової тяганини та матеріальних втрат чималої вартості. Чекаємо на вас в Києві, де ви можете завітати до офісу. Також за потреби послуги надаються в дистанційному режимі. Подібним чином можна вирішити більшість питань від отримання необхідної консультації до розробки документу.

 

Прийняття спадщини - Астарта 

 

Загальні засади

 • Спадщина охоплює не тільки права, але й зобов’язання спадкодавця.

 

 • Прийматись повинні всі права та обов’язки без виключень і застережень. Прийняття частини спадщини є недопустимим.

 

 • Спадкоємець може також повністю відмовитися від спадкування (шляхом оформлення відповідної заяви або автоматично з пропуском строку прийняття).

 

 • Відмова від спадщини здійснюється як на користь іншого спадкоємця, так і без конкретної вказівки особи.

 

 • До закінчення строку, впродовж якого приймається спадщина, спадкоємець вправі відкликати заяву.

 

 • Підстави для спадкування за законом – кровна спорідненість, шлюбні зв’язки та інші умови, визначені нормативно-правовими актами.

 

 • За законом спадкування відбувається згідно з черговістю. Принципи черговості закріплені статтею 1258 ЦКУ.

 

 • Спадкове майно належить спадкоємцю з дати відкриття спадщини. Значення не має дата, коли ця особа виявила наміри про спадкування.

 

Строк прийняття спадщини

Відомості стосовно строку для прийняття спадщини/ правових наслідків його пропущення містяться в статтях 1270 і 1272 ЦКУ. Період, відведений на подання заяви нотаріусу, складає 6 місяців. Відлік здійснюється з дати відкриття спадщини.

 

Коли строк прийняття спадщини пропущений, це тлумачиться як факт неприйняття спадщини. Узгодивши з рештою спадкоємців, що вже прийняли спадщину, спадкоємець може подати заяву на спадкування пізніше, ніж протягом шести місяців, відведених законом. За поважних обставин пропуску терміну подачі заяви на спадкування, продовжити такий термін (встановити додатковий строк) можна шляхом прийняття судового рішення.

 

Після 6 місяців з дня відкриття спадщини, спадкоємцю/ спадкоємцям вручається свідоцтво про право на спадщину. Вручення такого свідоцтва строками не обмежується.

 

Прийняття спадщини - Астарта 

Порядок прийняття спадщини

Головний крок, який має здійснити спадкоємець для утвердження своїх прав на спадщину, – це подати відповідну заяву нотаріусу. В статті 1269 ЦКУ йдеться про те, що подавати таку заяву особі не обов’язково в тому випадку, якщо вона постійно проживала зі спадкодавцем.

 

Заява подається приватному або державному нотаріусу/ секретарю сільської або селищної ради за місцем реєстрації померлого. Вимоги до подачі заяви:

 •   Документ подається спадкоємцем особисто
 •   Якщо особі виповнилось 14 років згода батьків/ опікунів на подачу такої заяви не потрібна
 •   Якщо особі менше як 14 років або вона є недієздатною, заява на спадкування подається батьками/ піклувальниками

 

До заяви на прийняття спадщини додаються наступні документи:

 1.     Свідоцтво про смерть особи, що є спадкодавцем.
 2.     Паспорт/ ІПН спадкоємця.

 

Свідоцтво на отримання спадщини, вручене нотаріусом, є підставою для переоформлення прав власності на об’єкти нерухомості, рухоме майно, банківські рахунки, цінні папери, частку в уставному капіталі господарських товариств. Закріплення цих прав відбувається шляхом держ. реєстрації. Наприклад, вноситься відповідний запис про нового власника об’єкта нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Коли спадкоємців декілька, свідоцтво видається окремо кожному (з уточненням частки у спадковому майні).

 

Досвідчені та надійні адвокати нашої компанії допоможуть вам реалізувати законне право на оформлення спадкового майна!