Громадські об’єднання та політичні партії займають важливе місце в політичній системі сучасного суспільства.

Вони активно впливають на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, міждержавні відносини. Їхнє значення в Україні зумовлене потребами вдосконалення новітньої державності та формування громадянського суспільства. Право на свободу об’єднання громадян у політичні та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення своїх інтересів закріплене в Конституції України.

Юристи адвокатського об’єднання «Астарта» нададуть Вам широкий спектр юридичних послуг з питань легалізації/реєстрації об’єднань громадян та їх діяльності:

 1. консультації з питань легалізації/реєстрації об’єднань громадян;
 2. підготують необхідні документи з питань діяльності громадського об’єднання;
 3. здійснять правовий супровід з питань легалізації професійних спілок та їх об’єднання;
 4. легалізації об’єднань громадян шляхом повідомлення;
 5. правовий супровід здійснення реєстрації:
  • благодійних організацій;
  • творчих спілок;
  • політичних партій та їх структурних утворень;
  • організацій роботодавців та їх об’єднань;
  • постійно діючих третейських судів;
  • асоціацій органів місцевого самоврядування;
  • статутів територіальних громад;
  • філій, відділень, представництв всеукраїнських та міжнародних громадських, благодійних організацій;
  • асоціацій кредитних спілок та інших громадських формувань; символіки професійних спілок, їх об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань, політичних партій, благодійних організацій;
  • реєстрації (державної реєстрації, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань; змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів;
  • взяття до відома рішення про припинення громадського формування, скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадських формувань.
 6. правовий супровід здійснення акредитації в Україні:
  • відокремлених підрозділів неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій та здійснення всі необхідних дій щодо припинення такої акредитації;
  • представництв, філії іноземних благодійних організацій та здійснення всіх необхідних дій щодо припинення такої акредитації;
 7. здійснення представництва інтересів громадського об’єднання в органах державної вдали та в судових інстанціях з питань його діяльності.