Процедура застосування сурогатного материнства супроводжується оформленням ряду обов’язкових правових документів. Відповідальне ставлення до формальних вимог закону на всіх етапах даної процедури зі сторони подружжя зменшує ризик виникнення суперечок між ними та сурогатною матір’ю в майбутньому, проблем з оформленням документів дитини.

 

Заява про застосування процедури сурогатного материнства є одним з найважливіших початкових документів всього процесу сурогатного материнства.

 

Форма заяви пацієнта щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій затверджена згідно додатку 2 Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Цим нормативним документом встановлено, що питання щодо застосування методик допоміжних репродуктивних технологій вирішується лише після оформлення даної заяви, медичного огляду та відповідного обстеження.

Така заява від подружжя означає з одного боку інформовану згоду щодо всіх деталей процедурі, в тому числі ризики та ускладнення, а з іншого – декларування відомостей про стан свого здоров’я.

 

Заява про застосування процедури сурогатного материнства - Астарта

Спірні відносини між подружжям та сурогатною матір’ю після народження дитини, як правило, виникають через недостатню законодавчу урегульованість в цій сфері, а також помилки, хибну інформацію в документах, неповну поінформованість сторін ще на початку домовленостей. Моральний аспект продовження життя за допомогою репродуктивних технологій ускладнює вирішення правових питань, тому майбутнім батькам рекомендований комплексний юридичний супровід від планування вагітності до оформлення всіх документів дитини і батьків.

 

Адвокати юридичної фірми Astаrta в Києві надають консультації щодо коректного заповнення зазначеної заяви про застосування процедури сурогатного материнства. Наші клієнти за помірні ціни отримують кваліфіковані юридичні послуги щодо супроводу процедур застосування репродуктивних технологій, зокрема повний правовий аналіз та перевірку відповідності вимогам чинного національного та міжнародного законодавства документів, що підлягають підпису батьками та сурогатною матір’ю.