Створення та розвиток компанії – це процес, що пов’язаний з вирішенням багатьох завдань правової сфери, починаючи здійсненням реєстрації/ перереєстрації й включаючи взаємодію з контролюючими органами та участь у судових спорах. Юридична фірма Astarta пропонує послугу повного юридичного супроводу бізнесу на підставі укладення договору про співпрацю.

 

Актуальність правового аутсорсингу для суб’єктів підприємницької діяльності в нашій країні зростає. З 2019 року лише акредитований Національною асоціацією адвокатів України фахівець має право представляти інтереси фізичних та юридичних осіб у суді першої та інших інстанцій. Така вимога закону робить необхідною співпрацю з адвокатом навіть за наявності власного юридичного відділу на підприємстві.

 

Юридичний супровід – є цілком виправданим для малого бізнесу. Як і послуги бухгалтера, правова допомога таким суб’єктам потрібна лише час від часу. Зате укладений з адвокатською компанією договір дозволяє звернутися до фахівця в будь-який момент, коли виникла проблемна ситуація (наприклад, прийшли з перевіркою представники Державної Фіскальної Служби або Державної служби з питань праці).

 

 Юридичний супровід підприємств - Астарта

 

Правовий аудит

Точкою відліку у юридичному супроводі підприємства є експертиза документації підприємства на відповідність вимогам чинного законодавства. Аналізуються установчі та інші корпоративні документи, а також трудові договори з працівниками та угоди з контрагентами. Ціна пакету послуг нашої компанії може включати консультації з приводу оптимізації податкового навантаження.

 

Перед укладанням важливих угод ми можемо провести Due Diligence (перевірку благонадійності) вашого потенційного контрагента. Перевіряються наступні аспекти:

  •   Відсутність податкової заборгованості
  •   Фінансовий стан компанії в цілому
  •   Ефективність системи управління
  •   Участь у судових спорах
  •   Відсутність обтяжень майна

 

Юридичний супровід перевірок контролюючих органів

Повноваженнями з контролю й нагляду за діяльністю господарюючих суб’єктів володіють більш як 30 державних органів. Свої обов’язки ці служби виконують на підставах закону № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р.

 

Перевірки проводяться, як в плановому, так і в позаплановому порядку. Дії та рішення посадових осіб, пов’язані з цими перевірками, нерідко є дуже тяжкими або навіть згубними для компанії. Юридичний супровід (безпосередня присутність адвоката під час перевірок) дозволяє мінімізувати ризик необґрунтованих претензій та санкцій.

 

Захист інтересів клієнта в суді

Юридичний супровід підприємства під час судових процесів дає змогу побудувати чітку та аргументовану позицію, як в ролі позивача, так і відповідача. Наші юристи накопичили чималий багаж досвіду з розв’язання корпоративних, трудових та інших спорів.

 

Клієнтам забезпечується бездоганна підготовка процесуальних документів, організація проведення необхідних експертиз, збір релевантної доказової бази. За необхідності у вартість наших послуг включається також супровід виконавчого провадження в Києві чи іншому місті країни після отримання судового рішення.

 

Юридичний супровід бізнесу кваліфікованими адвокатами нашої компанії – це фактор створення сприятливих умов для росту і отримання прибутків!