За певних обставин у підприємців виникає потреба у припиненні діяльності юридичної особи. Ліквідація ТОВ найчастіше спричиняється заборгованістю перед державою чи контрагентами, наявністю обтяжень майна, неприбутковістю чи малоприбутковістю бізнесу. Закривати варто господарське товариство, яке фактично не веде ніякої діяльності протягом останніх трьох років.

 

Закриття товариства з обмеженою відповідальністю – це складна та багатоетапна правова процедура, де кожна похибка може обернутися немалими фінансовими збитками. Законодавчою базою для врегулювання цієї процедури є положення Цивільного кодексу України (ЦКУ) та Закону № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. (чинний з 17.06.2018 р.).

 

Якщо ліквідація ТОВ пов’язана з механізмом банкрутства, приймаються до уваги норми Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Проте цей нормативний акт втрачає чинність 21.10.2019 р., коли вступає в силу Кодекс з процедур банкрутства.

 

Компанія “Astarta” надає як окремі послуги підприємцям, які зацікавленні в питаннях ліквідації ТОВ, так і комплексний супровід цієї процедури. Ефективність нашої правової допомоги зумовлена пильністю до індивідуальних особливостей ситуації клієнта. Йдеться про наступні моменти:

 •   Склад засновників (зокрема – наявність нерезидентів)
 •   Фінансове становище
 •   Наявність заборгованості з оподаткування
 •   Кількість/ правовий статус персоналу
 •   Наявність арештів, іпотеки та інших обтяжень майна
 •   Участь у судових спорах
 •   Наявність відкритого виконавчого провадження

 

Ліквідація ТОВ - Астарта 

Строк закриття ТОВ

 

Загальна підстава для встановлення строку закриття ТОВ – вказівка законодавця, викладена в ст. 105 ЦКУ. Йдеться про термін заявлення кредиторами вимог до господарюючого суб’єкта, що припиняє свою діяльність. Зазначений термін складає не менше 2 і більше 6 місяців. Точкою відліку слугує дата оприлюднення (публікації) відомостей про припинення юр. особи.

 

Наразі інтернет-користувачі мають нагоду бачити чималу кількість оголошень про так звану експрес (або альтернативну) ліквідацію ТОВ, що здійснюється всього за кілька днів. В даному випадку йдеться про підміну понять: клієнтам фактично пропонується купівля-продаж корпоративних прав. Компанія продовжуватиме своє існування, але вже з новим власником (власниками).

 

В Україні передбачені лише два легітимні механізми припинення ТОВ:

 1.     За рішенням засновників.
 2.     Через механізм банкрутства.

 

Реалізація цих зазначених механізмів припинення діяльності суб’єкта господарювання пов’язана зі строками в 2 – 6 місяців, про які йшлося попередньо.

 

Інструкція ліквідації ТОВ

 

Поетапний порядок завершення діяльності юридичної особи детально розписаний в ст. 111 ЦКУ, окремі положення врегульовані законом № 2275-VIII «Про ТОВ і ТДВ». Проте без фахових правових знань та досвіду правозастосування дуже складно не пропустити важливих нюансів, які згодом призводять до непередбачуваних грошових витрат чи й до судової тяганини.

 

Наша команда адвокатів рекомендує підприємцям в Києві та інших регіонах країни замовляти пакетні юридичні послуги з супроводу закриття ТОВ. Вартість такого пакету включає як роботу з документацією, так і необхідну правову взаємодію з державними органами, контрагентами, судовими інстанціями.

 

Закриття ТОВ в Україні має включати наступні обов’язкові кроки:

 

 1.     Прийняття відповідного рішення учасниками ТОВ/ судом/ органом держ. влади.

Якщо рішення приймається учасниками товариства, воно має бути підтримане 3/4 голосів на загальних зборах.

 

 1.     Подача письмового повідомлення про прийняте рішення державному реєстратору.

Протягом трьох робочих днів.

 

 1.     Створення ліквідаційної комісії/ призначення ліквідатора.

 

 1.     Встановлення порядку і строків задоволення вимог кредиторів.

Надалі кожна вимога кредиторів розглядається окремо. Не пізніше тридцяти днів кредитору надсилається відповідь стосовно його вимог.

 

 1.     Виплата відповідних грошових сум кредиторам.

Черговість виплати врегульовується статтею 112 ЦКУ. При недостатності коштів здійснюється реалізація майна товариства.

 

 1.     Заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Включно – можливі позови до суду.

 

 1.     Закриття банківських рахунків товариства.

Крім тих, які задіяні в процесі розрахунку з кредиторами.

 

 1.     Інвентаризація майна компанії.

Включно – того, що перебуває в філіях/ підрозділах, а також у тимчасовому користуванні третіх осіб. За потреби застосовується процедура експертної оцінки майна.

 

 1.     Закриття філій, підрозділів, представництв.

 

 1. Повернення органам державної влади/ місцевого самоврядування ліцензій та іншої дозвільної документації, печаток, штампів.

 

 1. Подача звітності за останній період у відповідні контролюючі органи та інші служби.

 

 1. Складання ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами та затвердження його учасниками товариства/ судом/ відповідним органом держ. влади.

 

 1. Передача майна, що лишилося після задоволення вимог кредиторів та сплати іншої заборгованості, учасникам ТОВ.

 

 1. Передача документації довготривалого зберігання в архів.

 

 1. Подача документів, що підтверджують здійснені кроки по припиненню юр. особи, державному реєстратору.

 

 1. Внесення відповідного запису до ЄДР.

 

Ліквідація ТОВ - Астарта 

 

Документи для ліквідації ТОВ

 

Нашою компанією достатньо часто супроводжується ліквідація ТОВ в Києві. Це дозволило нам наразі пропонувати дуже прийнятну ціну юридичної допомоги та створити зручний алгоритм співпраці з клієнтом за його мінімальної участі.

 

Щоб ліквідувати ТОВ, нами подаються наступні документи державному реєстратору в Києві:

 

 1.     До початку ліквідаційних дій – письмове рішення засновників, установча документація компанії, копії паспортів та ІПН засновників.
 2.     Після них – заповнена реєстраційна карта, довідки з ДФС та ПФ про відсутність заборгованості, виписка стосовно закриття банківських рахунків, довідка з архіву про прийняття документації на зберігання.

 

Ліквідація ТОВ за підтримки нашої юридичної компанії пройде з чітким дотриманням вимог закону та без зайвих турбот для клієнта!