Адвокатське об’єднання “Astarta” в якості одного з пріоритетних напрямків діяльності здійснює правовий супровід процесу створення політичних партій. Досвід фахівців нашої команди у цій сфері складає більш ніж 15 років. Серед наших клієнтів – відомі зараз політики та громадські діячі. Компетентні юридичні консультації у свій час допомогли їм втілити в життя ідеї та проекти.

 

Реєстрація політичних партій в нашій країні врегульовується Законом №2365-III “Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001 р. В цьому нормативному акті подається визначення політичної партії як об’єднання громадян на добровільних засадах. Таке об’єднання ставить на меті реалізацію певної загальнонаціональної програми розвитку, підлягає реєстрації та згодом може активно брати участь у різних сферах суспільного життя, зокрема – у виборах.

 

Етапи реєстрації політичної партії

 

Створення політичної партії в Україні з юридичної точки зору – це досить складна процедура, яка виходить далеко за межі збору та подання пакету документації державному реєстратору. Поетапно процедура виглядає наступним чином:

 

Етап 1. Підготовчий

Слід визначитись з назвою: вона має відповідати нормам законодавства та не співпадати з найменуваннями вже зареєстрованих організацій. Потрібно чітко визначити мету та цілі даного політичного об’єднання. Їх необхідно буде обов’язково вказати в програмі та статуті. Також слід сформувати структуру партії.

 

Етап 2. Організаційний

Скликаються установчі збори, на яких приймається рішення зареєструвати політичну партію. Шляхом голосування затверджується програма, статут. Тільки після цього можна збирати пакет документів для реєстрації відповідно до вимог законодавства.

 

Пошук однодумців ще до становлення політичної партії – вкрай важливий момент. Насамперед, появу такого об’єднання має ініціювати не менш як 100 осіб. Вони засвідчують свою волю підписами в протоколі установчого з’їзду. Далі необхідно зібрати 10000 підписів громадян України на підтримку цього рішення. Підписи збираються згідно з певними вимогами стосовно репрезентативності по регіонах.

 

Реєстрація політичних партій - Астарта 

 

Процес реєстрації політичної партії

 

Послуги адвокатів нашої команди спрямовані на мінімізацію ризику відмови проведення реєстраційної дії. Ми радимо скористатися пропозицією комплексного супроводу, вартість якої включає перевірку коректності оформлення підписів прихильників, а також підготовку іншої документації. Багаторазово здійснюючи правовий супровід легалізації партій в Києві, ми можемо спрогнозувати можливі проблеми і вчасно їх попередити.

 

Реєстрація політичної партії передбачає подачу пакету наступних документів:

 

  • Заяви

 

  • Протоколу установчого з’їзду (конференції)

 

  • Реєстру присутніх на з’їзді

 

  • Статуту

 

  • Програми

 

  • Списків з підписами громадян за визначеною формою

 

  • Підтвердження сплати адмін. збору

 

Розмір збору (ціна) за проведення реєстраційних дій стосовно політичної партії складає 140 прожиткових мінімумів. Термін очікування рішення з Мінюсту – від 30 днів. За необхідності, реєстратор може подовжити його ще до 15 днів.

 

Зареєструвавши політичну партію, і отримавши виписку з ЄДР, слід відкрити рахунок у банківській установі та подати заяву про включення до реєстру неприбуткових організацій. Оскільки обов’язковою умовою здійснення діяльності партії є наявність регіональних підрозділів, протягом 6 місяців здійснюється реєстрація осередків політичної партії.

 

Наша команда фахівців займається супроводом процедури узаконення діяльності самих різних прибуткових і неприбуткових структур. Приміром, за нашої підтримки оптимізується реєстрація благодійних організацій, підприємств, громадських об’єднань. Маємо підкреслити: вирішальну роль відіграє якісна та коректна підготовка документації. Звертайтеся до нас, щоб мінімізувати ризики!