Будь-яка юридична особа чи ФОП (приватний підприємець) після її державної реєстрації отримує виписку з відповідного Реєстру, яка засвідчує (підтверджує) факт такої реєстрації. У ній зазначене найменування підприємства/установи/організації або ПІБ фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), код виду економічної діяльності (КВЕД) тощо. Отже, КВЕД для суб`єкта господарювання – один з його обов`язкових атрибутів.

 

Що таке КВЕД і для чого він потрібен?

В загальному, ширшому розумінні (у масштабі країни) КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності. Тобто, перш за все він представляє собою документ, систему групування об`єктів за певними ознаками. Більш вузьке поняття цієї абревіатури було зазначене вище.

Об`єднуючи підприємства в групи за певною ознакою, КВЕД як статистичний інструмент дозволяє впорядковувати інформацію державним установам. Це дає змогу визначити якісні та кількісні показники в економіці країни. Об`єднання йде за ознаками подібності товарів чи послуг, сфери діяльності тощо.

Існує основний та додатковий КВЕД. Відповідно, перший є обов`язковим при реєстрації (їх може бути як один, так і декілька), а другий (додатковий) – за бажанням юридичної особи чи підприємця (знову ж таки, один або декілька).

Треба знати! У діяльності підприємства вирішальну роль відіграє саме основний код. Наприклад, з метою отримання ліцензії для можливості займатися певним видом діяльності (будівництвом, наданням фінансових послуг, виробництвом чи реалізацією лікарських засобів тощо) необхідно мати у реєстраційних документах основний КВЕД відповідного напрямку (сфери діяльності).  

 

Зміна КВЕД - Астарта

Порядок зміни КВЕД: куди звертатися та які документи необхідно подати

Цілком логічно й правильно, що в процесі своєї діяльності суб`єкт господарської діяльності (СГД) може змінити КВЕД чи додати новий.

Зміна КВЕД юридичної особи трапляється доволі часто. Вона не тягне витрачання значної суми коштів. Натомість дає змогу розширити сферу свого впливу в економічному розумінні, досягти більшої стабільності та вигоди.

 

Зміна видів діяльності впливає не лише на внутрішні процеси всередині СГД, а й на взаємовідносини з контролюючими органами влади (зміна системи оподаткування, можливість участі у державних закупівлях та ін).

 

Незалежно від того, чи відбувається зміна видів діяльності юридичної особи, чи зміна КВЕД ФОП, це повинно проходити за певною процедурою.

 

По-перше, поміняти КВЕД повинно бути ініціативою самого суб`єкта.

 

По-друге, реєстрація змін КВЕД здійснюється лише уповноваженими державними органами (посадовими особами).

 

По-третє, займатися новим для суб`єкта видом діяльності можна лише після внесення відповідних відомостей до державного реєстру.

 

Зміна КВЕД ФОП чи юридичної особи не містить у собі принципової різниці, з огляду на вищевикладене. Однак має свої нюанси. Для прикладу розглянемо ситуацію, як змінити КВЕД в Україні для Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Крок 1. Приймається відповідне рішення на загальних зборах ТОВ, згідно визначеної процедури;

Крок 2. Приймається оновлена версія статуту, оскільки у даному установчому документі повинно бути зазначено, якою діяльністю займається юридична особа (предмет і її цілі);

Крок 3. Уповноважена особа подає до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) відповідні документи. До їх переліку входять заява установленої форми, протокол загальних зборів, нова версія Статуту, виписка про держреєстрацію товариства, старі й нові КВЕД тощо.

 

На замітку: повний перелік документів для реєстратора, мета подання яких – зміна КВЕД ТОВ, іншої форми господарювання юридичної чи фізичної особи-підприємця, зазначений у ст. 17 Закону України від 15.05.2003 №755-IV.

Зміна КВЕД передбачає необхідність сплати адміністративного збоку.

 

Для змінити КВЕД користуйтеся послугами спеціалістів

Юридична фірма “Astarta” у Києві, надаючи різноманітні послуги у сфері права, пропонує скористатися допомогою досвідчених спеціалістів-практиків.

Спектр послуг наших адвокатів стосовно зміни КВЕД включає:

  • консультацію (усну чи письмову);
  • надання практичної допомоги у розробці Статуту підприємства, з урахуванням всіх специфічних умов, в т.ч. зміна напрямку діяльності (предмету та цілей), зміна розміру статутного капіталу тощо;
  • допомогу у підготовці пакету документів для вчинення відповідних юридичних дій;
  • представництво Ваших інтересів у відносинах з державними установами;

 

До відома: послуги надаються на всій території України, з урахуванням специфіки діяльності юридичних осіб/ФОП.

Вирішили змінити КВЕД? Ми допоможемо зробити це правильно та швидко!