На шляху створення бізнесу принциповим питанням є вибір його організаційно-правової форми, а потім коректна легалізація суб’єкта господарювання згідно з вимогами чинного законодавства. Компанія “Astarta” пропонує широкий спектр послуг у сфері супроводу бізнесу, серед них – реєстрація акціонерного товариства (АТ).

 

Наша фахова компетенція дозволяє чітко окреслити найважливіші моменти даної процедури, щоб бути корисними клієнтам, не допускати помилок і невиправданих витрат часу. Ви можете замовити у нас комплексний пакет правового супроводу «реєстрація АТ» за дуже приємною ціною або скористатися разовою консультацією для з’ясування проблемного питання. Ми охоче організовуємо спілкування з клієнтами в Києві (в офісі чи на виїзді), а також працюємо у віддаленому режимі, включно – займаємося розробкою документації.

 

Загальні засади створення акціонерних товариств

 

Головний нормативно-правовий акт, що врегульовує дану сферу правовідносин в Україні, – це закон № 514-VI «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. Згідно з цим законом, акціонерному товариству притаманна така визначальна риса, як поділ статутного фонду на певну кількість частин з однаковою номінальною вартістю.

 

Акція – це документальне посвідчення володіння корпоративними правами в АТ.

 

Акціонери – це власники акцій. Право володіти акціями мають:

 •   Фізичні/ юридичні особи
 •   Держава
 •   Територіальні громади

 

Щоб товариство вважалось створеним і таким, що набуло статусу юр. особи, здійснюється державна реєстрація. Проте для повноцінного функціонування попередньо необхідно пройти процедуру реєстрації випуску акцій НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Це досить суттєва відмінність у порівнянні з порядком створення інших суб’єктів підприємницької діяльності. Наприклад, реєстрація приватного підприємства чи фізичної особи – підприємця проходить набагато простіше і швидше.

 

Законом № 514-VI дається визначення двох типів АТ:

 1.     Публічне акціонерне товариство (ПАТ) – господарюючий суб’єкт, акціями якого можуть вестись торги на фондовій біржі, тобто може бути зроблена «публічна пропозиція».
 2.     Приватне АТ (ПРАТ) – це, відповідно, суб’єкт господарської діяльності, акції якого не можуть бути предметом публічної пропозиції.

 

Реєстрація ПРАТ має лише незначні особливості у порівнянні зі схемою узаконення ПАТ.

 

Реєстрація акціонерного товариства - Астарта 

Створення акціонерних товариств поетапно

 

Етап 1.

Прийняття засновниками відповідного рішення стосовно утворення АТ.

 

Етап 2.

Подання заяви разом з іншими необхідними документами до НКЦПФР з метою узаконення випуску акцій.

 

Етап 3.

Отримання з НКЦПФР свідоцтва тимчасово.

 

Етап 4.

Оформлення з Центральним депозитарієм угоди з обслуговування.

 

Етап 5.

Одержання номера для міжнародної ідентифікації серед цінних паперів.

 

Етап 6.

Для ПРАТ – приватне розміщення акцій з-поміж засновників.

 

Етап 7.

Оплата засновниками вартості акцій повністю.

 

Етап 8.

Прийняття статуту.

 

Етап 9.

Одержання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій/ підтвердження права власності на акції.

 

Порядок реєстрації акціонерного товариства

 

З метою здійснення реєстраційних дій (занесення АТ до ЄДР) готуються наступні документи:

 •   Реєстраційна картка в заповненому вигляді
 •   Оригінал (копія з нотаріальним посвідченням) рішення про створення – засновницький договір
 •   Статут (у двох примірниках)
 •   Підтвердження внесення засновниками вкладів до статутного фонду
 •   Підтвердження сплати відповідного адмін. збору
 •   Копії паспортів та ІПН засновників
 •   Довіреність на адвоката, що вчиняє дії та приймає рішення від імені засновників в контексті супроводу реєстраційних дій

 

Перелік документації розширюється, якщо серед засновників є юридичні особи та/ або нерезиденти. Зокрема, має бути представлена документація з відомостями про структуру власності юр. особи, яка виступає засновником. Мета подачі такої інформації – з’ясування імен фізичних осіб-власників. Для нерезидентів додатково подаються документи про реєстрацію особи в країні її знаходження.

 

Успішна реєстрація акціонерних товариств, а згодом і їхня діяльність значною мірою залежить від правильного з правової точки зору оформлення статуту. Реєстрація приватного акціонерного товариства передбачає можливість укладення засновницького договору, де достатньо широко описуються засади діяльності суб’єкта. Але виключно статут визначається законодавством як установчий документ.

 

З фахівцями нашої компанії реєстрація ПАТ чи ПРАТ пройде чітко по плану і лише за мінімальної участі клієнта!